زندگینامه:

ایشان در خرمشهر متولد شده اند. دارای مدرک فوق لیسانس تاریخ از دانشگاه شهيد بهشتي و در حال حاضر به عنوان کارشناس در مرکز اسناد انقلاب اسلامی مشغول به کار هستند. عناوین پژوهش های ایشان به شرح زیر است : الف - کتاب دکتر شريعتى به روايت اسناد ساواک، مرکز اسناد انقلاب اسلامى، 1378 اسناد شهيد به روايت اسناد، مرکز اسناد انقلاب اسلامى، 1378 دانشنامه نظامى، دانشگاه امام حسين (ع)، 1382 زندگى ومبارزات شهيد بهشتى، مرکز اسناد انقلاب اسلامى، 1383 ب- مقالات خاورميانه جديد، مجله سياست دفاعي، 1375 واقعيت‌هاي ايراني و ژئوپلتيک، مجله مطالعات ملي، 1382 بيش از 50 مقاله دانشنامه نظامي، پژوهشکده علوم دفاعي، در حال انتشار شش مقاله، مجله 15 خرداد، 1374 ارائه 5 مقاله، مجله صبح صادق (نشريه) 1380