چارچوب قانونی رقابت سیاسی از منظر امام خمینی (س)

تألیف: مسعود فولادفر، اسماء صابری

خرید

تاریخ انتشار: شهریور 1392

تعداد صفحات: 272

شابک: 6ـ 638ـ 419ـ 964ـ 978

نوبت چاپ: اول، بهار 1392

قیمت: 97,000 ریال

شمارگان: 2000

معرفی کتاب:

رقابت سیاسی به مثابه‌ یك بازی در عرصه‌ی سیاست، تابع ضوابط و قواعدی می‌باشد كه سلامت آن در گرو التزام كلیه‌ی بازیگران به این ضوابط است. نتیجه‌ای كه از این مطلب گرفته می‌شود آنكه، یكی از آسیب‌های جدی وارده بر الگوی «رقابت- امنیت» در كشور ما، عدم التزام یكی از طرف‌های بازی (یا تمامی آنها) به قواعد و اصول بازی است و همین امر سیستم رقابتی را مختل و به بروز ناامنی منجر می‌شود.
دیدگاه امام خمینی(س) درخصوص رقابت سیاسی، ریشه در مبانی معرفتی و تلقی ایشان از ماهیت حكومت، خاستگاه مشروعیت حكومت، ‌اهداف حكومت و مهم‌تر از همه نقش مردم در حكومت دارد.
امام‌خمینی(س) با عطف توجه به كثرت و تنوع دیدگاه‌ها و پذیرش اصل اختلاف به‌لحاظ نظری، «رقابت سیاسی در چارچوب» را پذیرفته است. لیكن از پذیرش رقابت سیاسی در مفهوم متداول غربی آن یعنی صرفاً برای كسب قدرت، امتناع كرده‌اند. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز در مقدمه‌ی خود ذیل عنوان شیوه‌ی حكومت در اسلام به صراحت به این مطلب اشاره كرده و چارچوب رقابت سیاسی سالم اسلامی را مشخص نموده است. دیدگاه‌های امام خمینی(س) راجع به رقابت سیاسی و الزامات آن را باید با توجه به مبانی اسلامی اندیشه‌ی سیاسی ایشان و همچنین این موضوع كه ایشان هدف از رقابت در چارچوب را حفظ كیان اسلام و استقرار حكومت اسلامی می‌دانند، مورد بررسی قرار داد.


نمای روی جلدنظرات بازدیدکنندگان:

نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیکی (email):
* متن نظر:
Visual verification
عبارت امنیتی
    

بازديد ديروز :

بازديد امروز :

  • نام و نام خانوادگی: *
  • تلفن همراه:
  • پست الکترونیکی: *
  • گرو ه های خبرنامه: *