كمپ دیوید / خیانت به آرمان فلسطین


نمای روی جلد

تاریخ انتشار: اسفند 1394

تعداد صفحات: 280

شابک: 47574199649

نوبت چاپ: اول،زمستان 1394

قیمت: 80,000 ریال

شمارگان: 2500

معرفی کتاب:

دیرگاهی نیست كه به دست استعمارگران )و در رأس آنها انگلیس و آمریكا( هویتی جعلی به نام اسرائیل در منطقه ی خاورمیانه به وجود آمده است. منطقه ی خاورمیانه به لحاظ جغرافیای سیاسی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در بین كشورهای این منطقه فلسطین به دلیل انكه محل اتصال سه ی قاره ی اروپا، آسیا و آفریقاست، اهمیت استراتژیك ویژه ای دارد. از طرف دیگر، بعد از اكتشاف نفت بر اهمیت این منطقه بیش از پیش افزوده شد. طبق برآوردهای صورت گرفته، بیش از 50 درصد نفت كل جهان در اختیار كشورهای خاورمیانه است. به همین علت، غرب و به ویژه آمریكا همواره به دنبال حضور مستقیم یا غیرمستقیم در منطقه ی خاورمیانه بوده است. به اعتقاد برخی از تحلیلگران، علت اصلی حمایت غرب از تشكیل یك حكومت تجاوزگر )اسرائیل( در این منطقه، نظارت و دخالت مستقیم در سیر تحولات كشورهای این بخش از جهان است. از سرزمین فلسطین در متون اسلامی به عنوان سرزمینی مقدس یاد شده است. از همان ابتدا كه بحث تشكیل یك دولت یهودی در خاورمیانه مطرح شد، اعراب نسبت به این مسئله واكنش نشان دادند، لكن متأسفانه نگاه اعراب به موضوع فلسطین و اشغال آن توسط صهیونیست ها بیشتر جنبه ی ناسیونالیستی داشت نه صبغه ی اسلامی. علت شكست مفتضحانه ی اعراب در جنگ های چهارگانه با رژیم صهیونیستی و خیانت رهبران كشورهای اسلامی به آرمان فلسطین نیز در وهله ی اول عافیت طلبیِ حاكمانِ دنیادوستِ عرب و سپس نگاه غلط آنان به قضیه ی فلسطین بوده است.همچنین فقدان رهبری واحد برای تجمیع و هدایت قوای پراكنده، مشكل بزرگ دیگری است كه جهان عرب از آن رنج می برد. دنیادوستی برخی از حكام عرب و غرق شدنشان در لذت طلبی های مادی، آنان را به جایی كشاند، كه با زیر پا گذاشتن تمام موازین اخلاقی و اسلامی و نادیده گرفتن وجدان انسانی شان، دست سازش به سوی سران اسرائیل و آمریكا دراز كنند و ملت و آرمان فلسطین را به پای خواهش های نفسانی خویش قربانی سازند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
کد کتاب: 1189
لینک یکتا: http://old.irdc.ir/fa/book/1189/default.aspx