وهابیت ، اندیشه ها ، كنش ها و پیامد ها

خرید

تاریخ انتشار: شهریور 1395

تعداد صفحات: 232

شابک: 978-964-419-786-4

نوبت چاپ: اول ، تابستان 95

قیمت: 75,000 ریال

شمارگان: 2500

معرفی کتاب:

اكنون جهان اسلام از یكسو، آماج حملات فرهنگی و نظامی غرب و از طرف دیگر، زخمدیده ی درگیری های مذهبی است. قدرت های استكباری برای به زانو درآوردن امت واحده ی اسلامی، سیاست دامن زدن به اختلافات مذهبی را در پیش گرفته اند تا از این راه، مسلمانان را از درون به خود مشغول ساخته و اهداف شوم استعماری خود را راحت تر پیگیری كنند. در این شرایط حساس، جهان اسلام بیش از هر زمان دیگری نیازمند وحدت و انسجام درونی است. دشمن با شناسایی نقاط ضعف جبهه ی مسلمانان و با تحریك و تسلیح مهره های نفوذی خود در این جبهه، می كوشد با كمترین هزینه، بزرگترین ضربه را بر پیكره ی امت واحده وارد سازد. فرقه ی ضالّه ی وهّابیت، از جمله جریان هایی است كه به عنوان بازوی اجرایی آمریكا در منطقه ی غرب آسیا )خاورمیانه(، بزرگترین ضربه ها را بر اسلام و مسلمانان وارد كرده است. پیروان این فرقه ی انحرافی، هر نوع تفكری را غیر از وهّابیت، مطرود و معتقدان به آنها را تكفیر می كنند. در عقیده ی وهّابیان، دامنه ی این تكفیر به طرز غیرقابل باوری گسترده است و آنان قتل هر غیروهّابی و تصاحب مال و ناموس او را به حكم شر و كفر، جایز و بلكه در مواردی واجب می شمارند.

امروز می توان نمونه ی بارز اقدامات تروریستی این فرقه را در سوریه، عراق، افغانستان، پاكستان، تونس، مصر،بحرین، مالی و... به وضوح مشاهده كرد. در چنین شرایطی، چه بسا خطری كه از ناحیه ی فرقه ی ضالّه ی وهّابیت، اسلام را تهدید می كند با هیچ خطرِ دیگری قابل مقایسه نباشد. این خطر از دو جنبه قابل بررسی است: اولاً اینكه چهره ای كه وهّابیت از اسلام و مسلمانان به جهان نشان می دهد، دقیقاً همان چیزی است كه دشمنان اسلام تلاش می كردند به زورِ دستگاه های تبلیغاتی و فریب های رسانه ای به مسلمانان نسبت دهند: چهره ای خشن، بی منطق، سفّاك و ... كه امنیت جهانی را تهدید می كنند. ثانیاً تفرقه و شكاف عمیقی كه این تفكر در عالم اسلام ایجاد می كند، به مرور باعث می شود كشورهای اسلامی از فرط ضعف و انحطاط به جایی برسند كه بدون نیاز به هجوم نظامی، به راحتی توسط كشورهای استعمارگر، به تصرف درآمده و هستی و داراییِ مادی و معنوی شان مورد غارت و چپاول قرار گیرد.


نمای روی جلدنظرات بازدیدکنندگان:

نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیکی (email):
* متن نظر:
Visual verification
عبارت امنیتی
    

بازديد ديروز :

بازديد امروز :

  • نام و نام خانوادگی: *
  • تلفن همراه:
  • پست الکترونیکی: *
  • گرو ه های خبرنامه: *