دیپلماسی عمومی آمریكا در ایران در دوره پهلوی دوم

خرید

تاریخ انتشار: بهمن 1395

تعداد صفحات: 258

شابک: 978-964-419-799-4

نوبت چاپ: اول ، زمستان 95

قیمت: 120,000 ریال

شمارگان: 1000

معرفی کتاب:

دیپلماسی عمومی آمریكا در دورهی پهلوی دوم آن را به قدرت اول در ایران تبدیل كرد، به‌طوری‌كه گوی سبقت را از رقبا ربود. سیاست عدم توسل به زور و رویارویی مستقیم، كه در قالب اقدامات و فعالیتهای فرهنگی انجام میشد، به همراهیهای ذهنی و عینی برخی گروههای اجتماعی در ایران با فرهنگ غربی كمك كرد و امكان سلطهی سیاسی مطلق آمریكا بر كشور را فراهم نمود. بهرغم همهی تلاش‌های آمریكاییها و عوامل داخلی آنها در ایران، سرانجام دیپلماسی عمومی ایالات متحده مقهور نفوذ دین مبین اسلام در ایران شد و انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی به سلطهی همهجانبهی آمریكاییها در ایران پایان داد.


نمای روی جلدنظرات بازدیدکنندگان:

نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیکی (email):
* متن نظر:
Visual verification
عبارت امنیتی
    

بازديد ديروز :

بازديد امروز :

  • نام و نام خانوادگی: *
  • تلفن همراه:
  • پست الکترونیکی: *
  • گرو ه های خبرنامه: *