منادی برادری (زندگینامه آیت الله سیدنورالدین شیرازی)


نمای روی جلد

تاریخ انتشار: تیر 1396

تعداد صفحات: 180

شابک: 978-964-419-800-7

نوبت چاپ: اول، بهار 96

قیمت: 70,000 ریال

شمارگان: 1500

معرفی کتاب:

آیتالله نورالدین شیرازی یكی از عالمان تأثیرگذار در تاریخ سیاسی ایران است. ایشان از بزرگان حوزهی علمیه بود كه مبارزات انقلابیاش را در شیراز پی گرفت. آیتالله شیرازی در این شهر با تشكیل حزب برادران شیراز و سخنرانیهای ضد حكومت در منابر مساجد، نقش بسزایی در آگاه كردن مردم این شهر داشت. حزب برادران شیراز به رهبری ایشان مهمترین و تأثیر گذارترین جمعیت شیراز علیه رژیم پهلوی بود.

 
کد کتاب: 1253
لینک یکتا: http://old.irdc.ir/fa/book/1253/default.aspx