تاریخ شفاهی چگونگی شكل گیری و تأسیس جامعه ی اسلامی دانشجویان (مصاحبه با اعضای هیئت مؤسس)

خرید

تاریخ انتشار: مرداد 1396

تعداد صفحات: 280

شابک: 978-964-419-837-3

نوبت چاپ: اول، بهار 96

قیمت: 130,000 ریال

شمارگان: 1000

معرفی کتاب:

پس از رحلت امامخمینی(ره)، جامعهی اسلامی دانشجویان اعلام موجودیت نمود و در شرایطی كه جوِ سنگینِ ناشی از یكهتازی دفتر تحكیم وحدت اجازهی ابراز وجود بههیچ تشكّل و جریانی را در دانشگاهها نمیداد، با شعار حمایت از خط رهبری شروع به فعالیت كرد. این تشكّل علیرغم برخوردهای تند و حذفی دفتر تحكیم وحدت دانشجویان و مدیریت حاكم در وزارت علوم و دانشگاهها موفق به شكستن جو تكصدایی و انحصار در دانشگاهها شد. با راهاندازی جامعهی اسلامی دانشجویان و گذر از سالهای سخت اواخر دههی شصت و اوایل دههی هفتاد، بهتدریج سایر تشكّلها و اتحادیهها نیز توانستند اعلام موجودیت كرده و فعالیت نمایند. اگر دفتر تحكیم وحدت دانشجویان را اولین تشكّل دانشجویی پس از پیروزی انقلاب اسلامی بدانیم، جامعهی اسلامی دانشجویان دومین تشكّل است كه در محیط دانشگاه اعلام حضور كرده و به فعالیت خود ادامه داده و پابهپای تاریخ انقلاب اسلامی پیش آمده است.

 


نمای روی جلدنظرات بازدیدکنندگان:

نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیکی (email):
* متن نظر:
Visual verification
عبارت امنیتی
    

بازديد ديروز :

بازديد امروز :

  • نام و نام خانوادگی: *
  • تلفن همراه:
  • پست الکترونیکی: *
  • گرو ه های خبرنامه: *