نقد تاریخ نگاری انقلاب اسلامی (كتاب سیزدهم)

خرید

تاریخ انتشار: مرداد 1396

تعداد صفحات: 208

شابک: 978-964-419-408-5

نوبت چاپ: اول، بهار 96

قیمت: 90,000 ریال

شمارگان: 1000

معرفی کتاب:

  نقد علمی از راهكارهای مناسب در مواجهه با آثار پژوهشی در حوزه های مختلف تحقیقی است كه ضمن نشان دادن نقاط قوت و ضعف آثار بر غنای علمی آنها می افزاید. این مساله در حوزه علوم انسانی و به خصوص در رشته علوم سیاسی و تاریخ بیشتر از سایر رشته هامورد نیاز است. دخالت ارزش های فردی و گروهی در علوم انسانی باعث شده است تا  برخی آثار مكتوب درباره وقایع مربوط به سرنوشت كشور مطالبی را مطرح نمایند كه با واقعیت رخ داده فاصله های زیادی داشته باشد.

   تاریخ هر جامعه ای برای آیندگان آن جامعه بسیار اهمیت دارد و حافظه تاریخی یك ملت می تواند همواره راهگشای آنان در برخورد با مسائل مختلف باشد. به همین دلیل اگر ثبت و ضبط این تاریخ با دقت و منطبق بر واقعیات آن جامعه انجام نپذیرد، بدون شك تصمیم گیری ها و قضاوت آیندگان را در مورد گذشتگان خود تحت تاثیر قرار داده و چه بسا به خاطر تناقض های تاریخی و اختلالات در بازگویی آن به برخوردهایی بینجامد كه اگر واقعیات به همان نحو كه رخ داده اند بازگو می شدند، درگیری جای خود را به همكاری و شكوفایی بیشتر آن جامعه می داد. در این بین، انقلاب رویدادی است كه به جرات می توان آن را مهم ترین و متحول كننده ترین رخداد در عرصه های مختلف هر كشور و ملتی به شمار آورد. تغییرات پی در پی و عمیق در جزئی ترین مسائل جامعه و تحول آنها در جهتی دیگر با سرعتی بالا و پیچیدگی جریان ها و افراد دخیل در آن می تواند زمینه های بسیار خوبی برای نقد آثار مربوط به آن باشد. برخی از نویسندگان داخلی و خارجی در بازگویی و تحلیل تاریخ انقلاب اسلامی ایران دیدگاههایی را مطرح كرده اند كه با واقعیت های این واقعه عظیم همخوانی چندانی نداشته و نیاز به بررسی و نقد علمی دارند.

 


نمای روی جلدنظرات بازدیدکنندگان:

نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیکی (email):
* متن نظر:
Visual verification
عبارت امنیتی
    

بازديد ديروز :

بازديد امروز :

  • نام و نام خانوادگی: *
  • تلفن همراه:
  • پست الکترونیکی: *
  • گرو ه های خبرنامه: *