نقش رسانه های مجازی در فتنه سال 1388

خرید

تاریخ انتشار: شهریور 1396

تعداد صفحات: 352

شابک: 978-964-419-851-9

نوبت چاپ: اول، تابستان 96

قیمت: 190,000 ریال

شمارگان: 1000

معرفی کتاب:

دهمین دورهی انتخابات ریاستجمهوری، بهویژه تحولات پس از آن، عرصهی فعالیت و مداخلهگری رسانههای مجازی و شبكههای اجتماعی بود. این رسانهها پیش و حین انتخابات به كارآمدزدایی و اعتبارزدایی از دولت پرداختند و پس از انتخابات هم با ادعای تقلب در انتخابات، به اعتمادزدایی و مشروعیتزدایی از نظام ادامه دادند. رسانههای مذكور در زمان تبلیغات انتخاباتی، مسائلی چون فساد سیاسی، اقتصادی و اخلاقی در حكومت را مطرح میكردند اما بیشترین، گستردهترین و شدیدترین فعالیت را پس از برگزاری انتخابات داشتند. آنها با طرح شبههی تقلب در انتخابات، ادعای خشونت، شكنجه، سركوب، كودتا و... در جامعه را دنبال میكردند.


نمای روی جلدنظرات بازدیدکنندگان:

نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیکی (email):
* متن نظر:
Visual verification
عبارت امنیتی
    

بازديد ديروز :

بازديد امروز :

  • نام و نام خانوادگی: *
  • تلفن همراه:
  • پست الکترونیکی: *
  • گرو ه های خبرنامه: *