کتاب های منتشر شده در گروه تاریخ انقلاب - موارد 1 تا 10 از 25 مورد

نقد تاریخ نگاری انقلاب اسلامی (كتاب سیزدهم)

نقد علمی از راهكارهای مناسب در مواجهه با آثار پژوهشی در حوزه های مختلف تحقیقی است كه ضمن نشان دادن نقاط قوت و ضعف آثار بر غنای علمی آنها می افزاید. این مساله در حوزه علوم انسانی و به خصوص در رشته علوم سیاسی و تاریخ بیشتر از سایر رشته هامورد نیاز است. دخالت ارزش های فردی و گروهی در علوم انسانی باعث شده است تا برخی آثار مكتوب درباره وقایع مربوط به سرنوشت كشور مطالبی را مطرح نمایند كه با واقعیت رخ داده فاصله های زیادی داشته باشد.

قیمت: 90,000 ریال

خرید

 
دیپلماسی عمومی آمریكا در ایران در دوره پهلوی دوم

دیپلماسی عمومی آمریكا در دورهی پهلوی دوم آن را به قدرت اول در ایران تبدیل كرد، به‌طوری‌كه گوی سبقت را از رقبا ربود. سیاست عدم توسل به زور و رویارویی مستقیم، كه در قالب اقدامات و فعالیتهای فرهنگی انجام میشد، به همراهیهای ذهنی و عینی برخی گروههای اجتماعی در ایران با فرهنگ غربی كمك كرد و امكان سلطهی سیاسی مطلق آمریكا بر كشور را فراهم نمود. بهرغم همهی تلاش‌های آمریكاییها و عوامل داخلی آنها در ایران، سرانجام دیپلماسی عمومی ایالات متحده مقهور نفوذ دین مبین اسلام در ایران شد و انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی به سلطهی همهجانبهی آمریكاییها در ایران پایان داد.

قیمت: 120,000 ریال

خرید

 
نقد تاریخ نگاری انقلاب اسلامی (كتاب دوازدهم)

نقد علمی از راهكارهای مناسب در مواجهه با آثار پژوهشی در حوزه های مختلف تحقیقی است كه ضمن نشان دادن نقاط قوت و ضعف آثار بر غنای علمی آنها می افزاید. این مساله در حوزه علوم انسانی و به خصوص در رشته علوم سیاسی و تاریخ بیشتر از سایر رشته هامورد نیاز است. دخالت ارزش های فردی و گروهی در علوم انسانی باعث شده است تا برخی آثار مكتوب درباره وقایع مربوط به سرنوشت كشور مطالبی را مطرح نمایند كه با واقعیت رخ داده فاصله های زیادی داشته باشد.

قیمت: 100,000 ریال

خرید

 
نهضت روحانیون ایران (10 جلد در 5 مجلد)

در دو قرن اخیر كه مبارزه فردی و یا گروهی علمای شیعه با استعمارگران و عمال سرسپرده‌ی آنان و پادشاهان و امرای ستمگر وقت ادامه داشت، آنان هیچگاه در صدد برنیامدند،‌ انگیزه و شرح مبارزات خود را نوشته و در معرض دید و قضاوت مردم زمان خود و نسل‌های بعد قرار دهند. آنچه سبب این امر گردید گذشته از اشتغال دائم آنان به امور علمی و اجتماعی،‌«احساس تكلیف» و فروتنی اخلاقی ایشان بود و لذا شرح و بیان اقدامات خود را نه تنها لازم نمی‌دیدند بلكه چه بسا اسباب تضییع اجر اخروی می‌دانستند و به شدت از آن پرهیز می‌كردند. همین عامل موجب گردید تا قلم به دستان مغرض آنگونه كه می‌خواستند، و یا دستور داشتند به شرح اقدامات سیاسی علما و علل و انگیزه‌های آن بپردازند. از این رو تاریخ سیاسی معاصر ما انباشته از مطالب تحریف‌آمیز و بی‌پایه‌ای نسبت به علما و روحانیون است كه توسط همین قبیل نویسندگان و مورخان نوشته شده است.

قیمت: 1,750,000 ریال

خرید

 
نقش معلمان و دانش آموزان در پیروزی انقلاب اسلامی

در این اثر برای درك حضور فرهنگیان و فهم علل و عوامل شركت معلّمان در صحنهی انقلاب در ابتدا ساختار آموزشوپرورش و فضای فكری و فرهنگی حاكم بر جامعهی ایران در دورهی سلطنت رضاخان و پهلوی دوم مورد بررسی و تأمل قرار گرفته و بر عواملی چون انتصاب اشخاصی با تمایلات غربگرایانه و حضور افرادی با افكار فراماسونری و باورهای بهائی تأكید شده است. این اشخاص به سبب ناآگاهی و كجفهمی كارگزاران فرهنگی رژیم، به مناصب بالایی در ساختار آموزشوپرورش ایران نائل شده و با طرد همهی میراث فكری و فرهنگی ایران به دنبال طراحی آرمانشهر خیالی در سایهی ترویج شاهدوستی در كتب درسی و ذهن محصلان ایرانی بودند. اقدامات آنان نه تنها با شرایط اجتماعی و وضعیت فرهنگی آن روز ایران متناسب نبود، بلكه باعث انزجار و تنفر هرچه بیشتر فرهنگیان از رژیم و زمینه‌ی مشاركت آنان در انقلاب اسلامی شد.

قیمت: 150,000 ریال

خرید

 
هیئت‌های مذهبی و انقلاب اسلامی

تألیف: زاهد غفاری هشجین، هانیه خدادادی

هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش و كاركردهای هیئت‌های مذهبی در انقلاب اسلامی و پاسخ به این سؤال اصلی است كه «نقش و كاركردهای مختلف هیئت‌های مذهبی در انقلاب اسلامی چه بوده است؟»

قیمت: 85,000 ریال

خرید

 
نقد تاریخ نگاری انقلاب اسلامی (كتاب نهم)

تألیف: مركز اسناد انقلاب اسلامی

كتاب حاضر نهمین اثر از مجموعه‌ی نقد تاریخ‌نگاری انقلاب اسلامی و شامل شش مقاله است.

قیمت: 60,000 ریال

خرید

 
نقد تاریخ‌نگاری انقلاب اسلامی (كتاب نهم)

تألیف: مركز اسناد انقلاب اسلامی

كتاب حاضر نهمین اثر از مجموعه‌ی نقد تاریخ‌نگاری انقلاب اسلامی و شامل شش مقاله است.

قیمت: 60,000 ریال

خرید

 
نقد تاریخ‌نگاری انقلاب اسلامی (كتاب هشتم)

تألیف: مركز اسناد انقلاب اسلامی

كتاب حاضر هشتمین اثر از مجموعه‌ی نقد تاریخ‌نگاری انقلاب اسلامی و شامل هفت مقاله است.

قیمت: 95,000 ریال

خرید

 
پرونده مسكوت (بررسی اسناد و اسرار انفجار 8 شهریور1360 در نخست‌وزیری)

تألیف: محمدحسن روزی‌طلب و محمد مهدی اسلامی

اثر پیش‌رو با بازخوانی نقش كشمیری و نحوه نفوذ وی در دفتر اطلاعات و تحقیقات نخست‌وزیری به بررسی روایت‌های مختلف از روز انفجار می‌پردازد. سپس با واكاوی نقش افراد شاغل در نخست‌وزیری و معرفی هریك از آنان پرونده انفجار را بررسی می‌كند و می‌كوشد تحریفات پیرامون آن را برملا سازد. در پایان متن كتاب چند گفتگو و متن سخنرانی‌ شهید لاجوردی، گزارش پرونده و اعترافات افراد دخیل در پرونده عیناً آمده است كه جهت مطالعه در ابعاد مختلف حادثه برای خوانندگان راهگشاست

در انبار موجود نمی باشد.
 

  ورود اعضا

نام کاربری:

کلمه عبور:


بازديد ديروز :

بازديد امروز :

  • نام و نام خانوادگی: *
  • تلفن همراه:
  • پست الکترونیکی: *
  • گرو ه های خبرنامه: *