• 5 سرود كمتر شنیده شده در ایام دهه فجر 

 

        1.سرود سفر

 

        2.سرود الله اكبر

 

        3.سرود من ایرانیم

 

        4.سرود هم وطن

 

        5.سرود طلیعه سحر