اولویت های پژوهشی مركز اسناد انقلاب اسلامی قم

1. دایره المعارف مشاهیر علمای شیعه (حدود300 مدخل آماده واگذاری است)

2. بررسی مبانی قرآنی حكومت مهدوی

3. تحولات حوزه علمیه از 1300-1357

4. دولت مطلوب در اندیشه شهید سید محمد باقر صدر