یك رسانه انگلیسی روز دوشنبه مدعی شد ایران 40 میلیون بشكه نفت خام را در تانكرهای عظیم در دریا ذخیره كرده است.

رویترز با اعلام این خبر مدعی شد تهران این اقدام را همزمان با آماده شدن برای جهش احتمالی در تقاضای نفتی كشورهای دیگر در صورت حصول توافق هسته‌ای انجام داده است.

به نوشته رویترز، تهران همزمان با مذاكره با كشورهای گروه ۱+۵، ذخائر نفتی خود را در نفت‌كش‌هایی عظیم كه عمدتاً متعلق به شركت ملی نفت ایران هستند در آبهای ساحلی نگاه داشته است.

مهدی ورزی، از مقامات سابق شركت ملی نفت ایران در گفت‌وگو با رویترز این اقدام را با هشدار اخیر وزیر نفت ایران به اوپك مرتبط می‌داند.