پایگاه اطلاع رسانی مركز اسناد انقلاب اسلامی - در سالگرد كودتای نافرجام نوژه، مركز اسناد انقلاب اسلامی برای نخستین بار تصویر حكم اعدام سعید مهدیون فرمانده اصلی كودتا نوژه توسط دادگاه انقلاب صادر شده بود را در شبكه اجتماعی تلگرام، مختص گروه رسانه‌ای "خبرچین" منتشر كرد