به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مركزاسناد انقلاب اسلامی، سند محرمانه درخواست مالی ابوالحسن بنی صدر از رئیس وقت بانك مركزی ایران كه در آن درخواست واریز 200 هزار دلار شده بود و این مساله با اعتراض بسیار شدید جمعی از روحانیون همراه شد، برای اولین بار از سوی مركز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شد.

متن نامه ابوالحسن بنی‌صدر رئیس‌جمهور وقت خطاب به نوبری رئیس وقت بانك مركزی كه در طبقه‌بندی محرمانه ارسال شده بدین شرح است:‌

جناب آقای نوبری

رئیس بانك مركزی ایران

دستور فرمائید معادل مبلغ دویست هزار (200000)هزار دلار آمریكائی در وجه حامل تحویل و هم ارز ریالی آن و هزینه‌های مربوطه را از حساب جاری شماره 35224 نزد آن بانك برداشت و اسناد آن را ارسال فرمایند.

 

 

منبع: فارس