به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مركزاسناد انقلاب اسلامی صفحه توئیتر مركز اسناد انقلاب اسلامی به مناسبت سالمرگ تیمور بختیار اولین رئیس سازمان اطلاعات و امنیت رژیم پهلوی (ساواك) سندی از تحركات تروریستی تیمور بختیار در لبنان منتشر كرد.

در این سند سازمان اطلاعات و امنیت رژیم پهلوی (ساواك) در سال 1347 از حمل غیرقانونی سلاح توسط تیمور بختیار در لبنان گزارش داده و در این گزارش جزئیات محاكمه دادستانی بیروت از تیمور بختیار را عنوان كرده است.

متن كامل این سند به شرح ذیل است:

درباره سپهبد بازنشسته تیمور بختیار

نامبرده بالا در ساعت 9:30 روز 23/1/47 به اتهام حمل اسلحه قاچاق توسط عوامل ركن دوم لبنان بازداشت و به زندان "حبس الرمال" تحویل گردیده. اسلحه‌های مزبور در داخل یك دستگاه اتومبیل لندرور جاسازی شده بود و هنگام پیاده كردن لندرور از كشتی توسط مأمورین مربوطه كشف و ضبط گردیده است. گذرنامه وی توسط دادستان نظامی بیرون اخذ و محاكمه مقدماتی روز 21/1/1347 در دادگاه نظامی شروع گردیده است.

تیمور بختیار در دادگاه خود را معرفی و مدعی بوده كه قصد وی از مسافرت شكار می‌باشد ولی طبق اطلاع هدف وی مسافرت به كشورهای سوریه، عراق و سپس عربستان سعودی بوده. ضمنا به علت عزیمت بازپرس مربوطه به شهر صیدا ادامه محاكمه تا روز 27/1/47 به تعویق افتاده و به دستور دادستان نظامی نامبرده همچنان در زندان به سر می برد. علی هذا مراتبط جهت اطلاع اعلام می‌گردد.

رئیس سازمان اطلاعات و امنیت كشور – سپهبد نصیری