به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مركز اسناد انقلاب اسلامی، سلسله كتاب‌های ایدئولوژی اصلاحات به منظور بررسی آراء و اندیشه‌های سیاسی جریان اصلاحات توسط مركز اسناد انقلاب اسلامی به چاپ رسید.

جلد اول كتاب ایدئولوژی اصلاحات كه تحلیلی بر ایدئولوژی سیاسی ماهنامه كیان است، با عنوان "اصلاحات به روایت حلقه كیان" منتشر شده است.

این كتاب در پنج فصل به بررسی ایدئولوژی سیاسی حلقه كیان می‌پردازد. فصل اول كتاب اندیشه حلقه كیان درباره نقد گفتمان دینی حاكم است كه نظریه بنیادی «قبض و بسط تئوریك شریعت»، تقابل با اسلام فقاهتی، انكار «اسلام ناب» و بازتولید نگرش «بسط تجربه‌ی نبوی» حلقه كیان مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

در فصل دوم نیز "دوگانه‌ی روحانیت و روشنفكر در ایدئولوژی كیان" بررسی می‌­شود. بررسی ایدئولوژی كیان در جهت هویت‌سازی  برای ایجاد «روشنفكری جدید» از محورهای مورد نقد و بررسی فصل دوم كتاب است.

فصل سوم كتاب "اصلاحات به روایت حلقه كیان"  به بررسی اندیشه حلقه كیان درباره غرب اختصاص دارد و تاثیر دیدگاه فلاسفه غربی بر نظریه‌پردازان كیان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

نسبت‌سازی میان ایدئولوژی و توتالیتریسم، محدودسازی «عقل» و «آزادی» در حكومت دینی و همچنین نفی مردم‌سالاری دینی و تعریف سكولاریستی از دموكراسی از محورهای اصلی فصل چهارم این كتاب است. در فصل آخر نیز ایدئولوژی كیان در دوران اصلاحات بررسی می‌شود.

این كتاب با تیراژ 1000 نسخه و 282 صفحه وارد بازار كتاب شده است.

علاقه‌مندان جهت تهیه این كتاب می‌توانند به وبسایت مركز اسناد انقلاب اسلامی به نشانی irdc.ir و یا فروشگاه این مركز در خیابان انقلاب، خیابان 12 فروردین، بعد از خیابان شهدای ژاندارمری نبش مجتمع ناشران مراجعه كنند و یا با شماره تلفن‌های 66953607 و 66961536 تماس بگیرند.